Gabinet Tècnic Caldes S.L.P.

GTC, és una empresa destacada en la realització de projectes en l'àmbit de la topografia i el control d'obra en general, que compta amb més de 30 anys d’experiència en el sector, donant un servei a mida per a cada client. A continuació podeu veure tots els serveis que oferim:

Topografia de base i especialitzada

Aixecament de plànols topogràfics.
Obtenció de models digitals del terreny en funció de les necessitats de cada projecte en particular.

Seguiment i control d'obra

Garantia de la bona execució de les fases d'obra, Càlcul del moviment de terres.
Replanteig de l'emplaçament dels fonaments i plantes successives i Anivellació d'alta presició.

Estudis de la propietat

Identificació i amidament de finques rústiques i urbanes.
Projectes de reparcel·lació, agregació/segregació de finques.

Auscultació d'estructures

Avaluació de moviments estructurals, mitjançant repetició de mesures, amb sistemes electrònics i automàtics per aconseguir la màxima precisió i fiabilitat.

Carrer Buenos Aires, 44 - 46, Baixos 3a - 08140 Caldes de Montbui (Barcelona) - Tels. 93 865 06 35 - 93 515 10 90 - Fax. 93 862 62 39 - info@topografia.cat