Presentació

El nostre despatx compta amb més de trenta anys d’experiència en els camps de la Topografia i la Geodèsia, i hem treballat amb diversos ajuntaments de Catalunya i amb les empreses més pioneres del sector

El nostre equip tècnic, format per Enginyers Tècnics en Topografia, Enginyers Tècnic d’ Obres Públiques, delineants i auxiliars qualificats. Disposem de quatre Estacions Totals: Marca Geodimeter models 520 SA i 608S – Marca Trimble model 5605-SDR200+ Robotitzada i Marca Leica model 1201+R400, així com un nivell digital automàtic: Marca Leica model DNA03, per a realitzar els treballs de camp, i de l’equip informàtic necessari per al tractament de les dades i per la producció de plànols i treballs de topografia complementària (perfils longitudinals i transversals, càlcul de moviments de terres,...etc).Carrer Buenos Aires, 44 - 46, Baixos 3a - 08140 Caldes de Montbui (Barcelona) - Tels. 93 865 06 35 - 93 515 10 90 - Fax. 93 862 62 39 - info@topografia.cat