Serveis

Alguns dels serveis que oferim son:

 • Parcel·lació de zones residencials, rústiques i industrials.
 • Estudi topogràfic de finques i parcel·les.
 • Replanteig i seguiment d’obres.
 • Aixecament d’obres ja acabades (as-built)
 • Realització de poligonals.
 • Anivellació de punts d’alta precisió.
 • Realització de peritacions de finques i parcel·les.
 • Càlcul de moviments de terres (planta i perfils).

Actualment hem implantat la Tecnologia GPS. Disposem de RECEPTORS SETTOP AL-102 RTK_VRS que utilitzem com a complement per a la topografia clàssica o com una eina de treball independent. Les aplicacions que realitzem amb la tecnologia GPS són diverses i ja compten amb una solvència contrastada dins el sector.

 • Determinació de punts de recolzament per a fotogrametría.
 • Situació de vèrtexs per a aixecaments topogràfics sota coordenades U.T.M.
 • Medició, càlcul i compensació de poligonals i triangulacions.
 • Delimitació de grans superfícies.
 • Anivellació de dos punts distants.
 • Situació de xarxes de serveis sota coordenades U.T.M.
 • Encaix de termes municipals i dels seus límits sota coordenades U.T.M.
 • Georeferenciació d'equipaments i infraestructures per als S.I.G i produccions cartogràfiques, o per enllaçar amb la xarxa geodèsica nacional.
Carrer Buenos Aires, 44 - 46, Baixos 3a - 08140 Caldes de Montbui (Barcelona) - Tels. 93 865 06 35 - 93 515 10 90 - Fax. 93 862 62 39 - info@topografia.cat